Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
372 Parkering forbudt

372 Parkering forbudt

Skilt 372 brukes når parkering, etter trafikkreglenes definisjon av parkering, skal være forbudt:
Parkering: Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det.
Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.
(Trafikkreglene § 1 nr. 1 k.)

Bruk skjemaet for å få rask hjelp