Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
364.40 Slutt på særskilt fartsgrense

364.40 Slutt på særskilt fartsgrense

Skilt 364 skal bare anvendes for å angi at generell fartsgrense 80 km/t
gjelder.
Utenfor tettbygd strøk skal særskilte fartsgrenser lavere enn 80 km/t
oppheves med skilt 364. Fartsgrenser høyere enn 80 km/t skal oppheves
med skilt 362.80.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp