Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
362.60 Fartsgrense

362.60 Fartsgrense

Forbudet gjelder kjøring med høyere fart enn angitt antall
km/t. Forbudet gjelder på vedkommende vegstrekning
fram til annen fartsgrense er angitt

For bruk av fartsgrenser i forbindelse med arbeid på veg gjelder
egne bestemmelser, se Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp