Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
330.1 Svingforbud til høyre

330.1 Svingforbud til høyre

Skilt 330 brukes for å forby høyre- eller venstresving i vegkryss eller
avkjørsel. Svingeforbud kan være nødvendig
- av hensyn til trafikksikkerhet, f. eks. ved utilfredsstillende siktforhold eller manglende svingefelt
- av hensyn til trafikkavvikling ved stor konflikterende trafikk
- for å hindre feilkjøring inn i veg med motgående envegsregulering
I noen tilfeller benyttes skilt 402 ”Påbudt kjøreretning”, se bestemmelsene for dette skiltet.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp