Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
320 Aksellastgrense

320 Aksellastgrense

Største tillatte aksellast på offentlig veg er fastsatt i forskrift om bruk
av kjøretøy § 5-2 og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Forskriftene
inneholder bestemmelser og veglister som angir hvilke aksellaster som
er tillatt på de enkelte riks- og fylkesvegstrekninger og kommunale
vegstrekninger.
Skilt 320 skal bare anvendes dersom det på vegstrekninger og bruer må
vedtas mindre aksellastgrense enn det som framgår av veglistene for
riks- og fylkesveger og kommunale veger.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp