Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
318.2 Totalvektgrense

318.2 Totalvektgrense

Største tillatte totalvekt på offentlig veg er fastsatt i forskrift om bruk
av kjøretøy § 5-2 og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Forskriftene
inneholder bestemmelser og veglister som angir hvilken totalvekt som
er tillatt på de enkelte riks- og fylkesvegstrekninger og kommunale
vegstrekninger.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp