Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
316 Lengdegrenser

316 Lengdegrenser

Største tillatte kjøretøy-/vogntoglengde på offentlig veg er fastsatt i
forskrift om bruk av kjøretøy § 5-2 og forskrifter gitt med hjemmel i
denne. Forskriftene inneholder bestemmelser og veglister som angir
hvilke lengder som er tillatt på de enkelte riks- og fylkesvegstrekninger
og kommunale vegstrekninger.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp