Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
314 Høydegrenser

314 Høydegrenser

Skilt 314 skal brukes ved alle tunneler når målt høyde er mindre enn
4,60 m.
Med målt høyde menes avstanden fra vegbane til underkant tunneltak,
målt vinkelrett på vegbanen. Høyden måles ved kantstein eller midt på
kantlinje der det ikke er kantstein. Dersom det på et annet sted i kjørebanen kan måles lavere høyde, skal denne høyden brukes.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp