Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
306.9 Forbud for ridende

306.9 Forbud for ridende

Skilt 306.9 brukes når det er nødvendig å forby riding på en vegstrekning. Skiltet skal bare brukes i spesielle tilfeller hvor ridende er til stor
ulempe for den øvrige trafikk.
På veger stengt med skilt 306.0 “Forbudt for alle kjøretøy”, eller på
gang- og sykkelveger, er det ikke nødvendig å anvende skilt 306.9 for
å forby ridende.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp