Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
306.6 Forbud for syklende

306.6 Forbud for syklende

Skilt 306.6 brukes når det av trafikksikkerhetsmessige grunner er nødvendig å forby sykkeltrafikk på en vegstrekning. Dette vil typisk være
større hovedveger med stor trafikk og høyt fartsnivå.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp