Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
306.5 Forbud for lastebil og trekkbil

306.5 Forbud for lastebil og trekkbil

Skilt 306.5 brukes når det er ønskelig å forby eller begrense trafikk
med lastebil og trekkbil av andre årsaker enn bredde-, høyde-, lengdeog vektbegrensninger. For trafikkforbud på grunn av slike tekniske
begrensninger brukes skiltene 312-320.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp