Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
306.1 Forbud for motorvogn

306.1 Forbud for motorvogn

Skilt 306.1 brukes for å forby eller begrense kjøring med motorvogn.
Begrenset kjøring angis med unntak for kjøretøytyper eller kjøreformål
på underskilt (se nedenfor).
Unntak skal brukes restriktivt og etter nøye vurdering av om reguleringen vil bli respektert og håndhevet. Mange eller omfattende unntak
utvanner betydningen av hovedskiltet og svekker respekten for skilt
306.1 generelt.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp