Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
214 Møtende kjørende har vikeplikt

214 Møtende kjørende har vikeplikt

Skilt 212 brukes til å regulere vikepliktforholdet ved veginnsnevringer
som er så smale at to kjøretøyer ikke kan passere hverandre. Når skilt
212 brukes, skal skilt 214 ”Møtende kjørende har vikeplikt” settes opp
for trafikk i motsatt kjøreretning.
Regulering med skiltene 212/214 kan brukes når lokale forhold er slik
at trafikken ikke avvikles tilfredsstillende etter bestemmelsene i trafikkreglene § 7 nr. 6:
Om nødvendig skal kjørende som møtes, i god tid vike tilstrekkelig til høyre og
kjøre sakte eller stanse. Er en del av vegen sperret, har den vikeplikt som har
sperringen på sin side.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp