Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
204 STOPP

204 STOPP

Skilt 204 regulerer vikepliktforholdene i vegkryss på samme måte som
skilt 202 ”Vikeplikt”, og pålegger i tillegg kjørende å stanse helt før kjøring
inn i krysset. Skilt 204 kan, med de kriterier som er gitt nedenfor, brukes
i stedet for skilt 202 i følgende tilfeller:
• Foran kryss med forkjørsveg
• Foran forkjørskryss
Skilt 204 skal brukes med stor varsomhet, slik at reguleringen gir den
effekt som ønskes og i overveiende grad blir respektert. Før skiltet eventuelt tas i bruk, skal muligheten for endring av krysset vurderes, og forholdene søkes bedret ved hjelp av andre virkemidler. Krysset skal i alle
tilfeller ha en utforming som er i samsvar med vikepliktreguleringen.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp