Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
202 VIKEPLIKT

202 VIKEPLIKT

Skilt 202 pålegger kjørende vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende veg, og anvendes i følgende tilfeller:
• Foran kryss med forkjørsveg.
• Foran forkjørskryss.
• Foran rundkjøring.
• Foran kryss med sykkelveg eller gang- og sykkelveg hvor kjørende
på bilvegen skal pålegges vikeplikt.
• I avkjørsel hvor det kan være tvil om vikepliktforholdene

Bruk skjemaet for å få rask hjelp