Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
140 Avstand til gangfelt

140 Avstand til gangfelt

Skilt 140 kan anvendes til forvarsling av gangfelt som ikke er opphøyd
eller signalregulert.
Skilt 140 bør settes opp for gangfelt som er anlagt på sted som ikke
tydelig framstår som tettbygd strøk.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp