Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
132 Trafikklyssignal

132 Trafikklyssignal

Skilt 132 anvendes foran trafikksignalanlegg i kryss og gangfelt når signalreguleringen kan komme overraskende på trafikantene, for eksempel foran
anlegg
- utenfor tettbygd strøk
- med fartsgrense 60 km/t
- med begrenset sikt i forhold til fartsnivået
Skilt 132 brukes også for varsling av skyttelsignalanlegg ved veginnsnevringer, og for varsling av rampekontrollanlegg.

Midlertidige signalanlegg, f.eks. i forbindelse med vegarbeid, skal varsles
med skilt 132. Nærmere retningslinjer for skilting av signalanlegg
ved vegarbeid er gitt i Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp