Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
126 Rundkjøring

126 Rundkjøring

Forvarsling av rundkjøring skal skje med skiltkombinasjonen 202
”Vikeplikt”/406 ”Påbudt rundkjøring”/802 ”Avstand”, eller med skilt
703.1 ”Diagramorienteringstavle for rundkjøring”.
Skilt 126 kan unntaksvis anvendes som en første forvarsling, i tillegg til
skilt 202/406/802, foran rundkjøringer med ulykkesproblemer.
Bruk av skilt 126 skal i hvert enkelt tilfelle drøftes med Vegdirektoratet.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp