Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
116 Glatt kjørebane

116 Glatt kjørebane

Skilt 116 anvendes når særlige forhold gjør vegen glatt, f.eks. ved stor
nedbørsmengde eller på sted der vegen kan være utsatt for spesiell
ising over bru eller isolert fylling. Skiltet kan også anvendes for å varsle
om at vegdekket kan bli glatt under nedbør på grunn av nylagt asfalt
eller jord på kjørebanen. Skiltet anvendes også for å varsle om glatt
vegbane på grunn av spesielle forhold som har oppstått, for eksempel
ved oljesøl.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp