Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
110 Vegarbeid

110 Vegarbeid

Skilt 110 anvendes for å varsle trafikantene om at de kommer til et sted
hvor det pågår vegarbeid og at de derfor må utvise særlig aktsomhet.
Skiltet varsler om at det kan være personer i arbeid på eller nær vegen;
at det kan være maskiner eller kjøretøy på eller nær vegen; at vegen kan
være avsperret; eller om andre forhold som krever særlig aktsomhet.
Nærmere bestemmelser og retningslinjer for bruk av skilt 110 og
annen arbeidsvarsling er gitt i Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp