Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
102.1 Farlige svinger, den første til venstre

102.1 Farlige svinger, den første til venstre

Skilt 102.1 og 102.2 anvendes for å varsle om en strekning med farlige
svinger, og bidrar dermed til å fremheve vegens linjeføring. Svingene
anses som farlige når trafikantene må foreta plutselige fartsreduksjoner
eller retningsendringer. Målet med å skilte slike kurver er å redusere
overraskelsesmomentet.
Der retningsendringene er spesielt store, eller der det er spesielt farlig
å kjøre utfor vegen, anvendes i tillegg bakgrunns- eller retningsmarkering. Dette er særlig aktuelt i den første kurven, men kan også benyttes
i andre kurver på strekningen med spesielt dårlig kurvatur, se bestemmelser om skilting av farlige kurver og skiltene 902 og 904 i kapittel 2-2
Markeringsskilt.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp