Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service

Oslo: Personløfterkurs og liftkurs

Dette kurset har allerede funnet sted.

Kursinnhold

KURSINNHOLD

Hva ønsker vi å oppnå med vårt liftkurs og personløfterkurs?
Hensikten med personløfterkurset er å gi personer som arbeider i høyden med lift og personløfter kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. En skal kunne bruke utstyret slik at uhell og ulykker unngås.

Personløfterkurs vil skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå og bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass. Man kan på mange måter si at vi skaper ekte arbeidsfolk med sunn fornuft og med en respekt overfor maskinene som tas i bruk, like mye som kollegaers sikkerhet på arbeidsplassen.

 Innhold personløfterkurs og liftkurs:

  • Lover og forskrifter
  • HMS – helse, miljø og sikkerhet
  • Uønskede hendelser
  • Sakkyndig og daglig kontroll
  • Merking og løftetabeller
  • Typer og bruksområder
  • Konstruksjon og virkemåte
  • Praktisk gjennomgang
personløfterkurs og liftkurs

Lifter – Personløftere A – B – C:
• Klasse A: Manuelle flyttbare personløftere
• Klasse B: Selvgående personløftere
• Klasse C: Bilmonterte personløftere

Dette kurset har kun praksis på A og B, men teorien dekker A-B-C

Man kan dokumentere praksis med en kompetent person og dermed få med klasse C også.

Men det må da deltaker/kunde ordne praksis klasse C.