Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service

Oslo-Personløfterkurs A-B-C

Dette kurset har allerede funnet sted.

Kursinnhold

Hensikten med personløfterkurset er å gi personer som arbeider i høyden med personløfter kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. En skal kunne bruke personløfteren slik at uhell og ulykker unngås. Personløfterkurs vil skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå og bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass ved bruk av personløfter.

Hvem passer vårt personløfter for?
Personløfterkurset egner seg for deg som tar i bruk personløftere i din daglige arbeidshverdag. Dette gjelder også for deg som kun håndterer personløftere innimellom i ditt arbeid. Når du fullfører dette kurset vil du være en tryggere og siker fører som kan håndtere de fleste krevende situasjoner. Du vil også ha kjennskap til hvordan du skaper en trygg og sikker arbeidsplass.

Krav til kursdeltager
Som kursdeltaker må du ha fylt 18 år. Du må også beherske språket kurset gjennomføres på.

Bruk av personløfter

Personløftere (lifter) er utformet for å gi en trygg arbeidsplattform for midlertidig arbeid i høyden.

Eksempler på slike personløftere er:

 • sakselifter
 • selvgående lifter
 • bilmonterte lifter
 • tilhengermonterte lifter

Definisjon av Personløfter/Lift:

Med personløfter menes arbeidsutstyr med arbeidsplattform eller kurv som er konstruert for å løfte eller transportere personer, og som styres fra plattform eller kurv.

Personløfter Lift klasser:

Personløfter Lift klasse A: Tilhengermonterte personløftere, manuelt flyttbare personløftere og beltegående personløftere. Felles for denne kategorien er at personløfteren er utstyrt med støttebein og kan ikke kjøres fremover fra kurv.

Personløfter Lift Klasse B: Selvgående personløftere og beltegående personløftere. Felles for denne kategorien er at personløfteren kan kjøres fremover fra kontrollpanel i kurv.

Personløfter Lift klasse C: Bilmonterte personløftere. Felles for denne kategorien er at personløfteren er montert på en bil. Praksis klasse C er ikke inkludert i dette kurset men kan bestilles som et tilleggsprodukt. Tidspunkt for praksis avtales nærmere.

Innhold personløfterkurs og lift kurs:

 • Lover og forskrifter
 • HMS – helse, miljø og sikkerhet
 • Uønskede hendelser
 • Sakkyndig og daglig kontroll
 • Merking og løftetabeller
 • Typer og bruksområder
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Praktisk gjennomgang

Krav til personløfter Lift opplæring i lover og forskrifter

Dokumentert opplæring:

«Forskrift om organisering, medvirkning og ledelse» § 8-1 Gjennomgående krav til opplæring. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker utstyr og anlegg eller håndterer varer, stoffer eller produkter, har nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organiseringen av arbeidet, andre relevante forhold, og har nødvendige kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet. Der det er påkrevd med bruk av hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, bruk av førstehjelpsutstyr eller personlig verneutstyr skal det gis opplæring, og om nødvendig øvelse, i bruken av dette.

Forskrift om utførelse av arbeid:

«Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.