Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service

Nettkurs: Arbeidsvarsling - Kurs 1

Dette kurset har allerede funnet sted.

Kursinnhold

Kursinnhold:

  • Personlig sikkerhet
  • Personlig verneutstyr
  • varsling ved vegarbeid
  • Sikring ved vegarbeid
  • Ansvarsfordeling
  • Hvilket personlig ansvar har den som jobber på veg
  • Hensyn til sikkerhet og fremkommelighet

Målgruppe for kurset

Alle som har sitt virke på eller veg vei. For de fleste vil vi anbefale Kurs 2 for ansvarshavende, som gir flere rettigheter.

Kursmateriell

Håndbok N301 (051) benyttes under kurset. Kan hentes på Statens vegvesen sin hjemmeside.

Eksamen/sertifisering

Det skal avholdes en skriftlig prøve på Teams på slutten av kurset. Max antall tillatte feil på prøven er 5 for å bestå.