Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service

Nettkurs: Arbeidsvarsling - Kurs 1

4. januar 2024 klokken 08:30 NOK 2250

Gå til påmelding

Kursinnhold

Kursinnhold:

  • Personlig sikkerhet
  • Personlig verneutstyr
  • varsling ved vegarbeid
  • Sikring ved vegarbeid
  • Ansvarsfordeling
  • Hvilket personlig ansvar har den som jobber på veg
  • Hensyn til sikkerhet og fremkommelighet

Målgruppe for kurset

Alle som har sitt virke på eller veg vei. For de fleste vil vi anbefale Kurs 2 for ansvarshavende, som gir flere rettigheter.

Kursmateriell

Håndbok N301 (051) benyttes under kurset. Kan hentes på Statens vegvesen sin hjemmeside.

Eksamen/sertifisering

Det skal avholdes en skriftlig prøve på Teams på slutten av kurset. Max antall tillatte feil på prøven er 5 for å bestå.

Kursbetingelser

Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig.

Forbehold

Vi tar forbehold om endringer i dato/tid som skyldes forhold utenfor vår kontroll, f.eks. sykdom, Manglende antall deltakere når påmeldingsfristen er utløpt, medfører avlysing av kurset.

Kurset foregår på norsk, dersom ikke annet er angitt, og alt materiell som brukes og prøver/ tester er på norsk. Kursdeltagerne må forstå norsk skriftlig og muntlig, og kunne besvare prøver/ tester på norsk uten hjelp.

Kompetansebevis 

Leveres av Statens Vegvesen og er i kredittkort-format og viser at du har en kompetanse som er gyldig i 5 år. Utstedelse av kompetansebevis gjøres normalt ca 14 dager etter gjennomført og bestått kurs, men kan ta 3-6 uker. Faktura som inkluderer kostnaden for kortet, må være betalt før utstedelse dersom annet ikke er avtalt.

Avmelding

Ved avmelding etter mottatt bekreftelse på kurs, belastes 20 %, minimum 500 kr. Ved avmelding senere enn 2 dager før kursstart faktureres hele kursprisen. Man kan bytte dato for kurs inntil 2 dager før kurset. Påmeldte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma på samme kurs.

Manglende oppmøte på kurs 

Ved manglende oppmøte på kurset, uansett årsak, belastes full kurspris.

Nytt kurs 

Ved avmelding senest FØR kursstart, kan man endre dato, uten at dere belastes for ny kurspris. Kurset må da gjennomføres innenfor de neste 3 ukene for det gjeldende kurset.

Kostnader og fakturering

Kursprisen og alle andre kostnader (tillegg, kursmateriell, kompetansebevis, etc) faktureres samlet etter at kurset er gjennomført.

Kostnader ved fakturering: Faktura tilsendt på EHF* og e-post er kostnadsfritt. For tilsendt faktura på annet vis, tilkommer et gebyr på kr 65,-

Priser

Kursmateriell: Håndbok N301 koster kr 250,- (norsk) og kr 275,- (engelsk).

Kompetansebevis: I kredittkort-format koster kr 250,-

Håndtering av data: Se våre Betingelser og Personvern-GDPR

*EHF står for «Elektronisk handelsformat» og er et standard for e-faktura og e-kreditnota. Elektronisk faktura, kreditnota og purring utføres ved å sende en datafil i standard format til mottaker. Dette er kun mulig hvis man har denne tjenesten.