Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service

KURS FOR LEDEBILSSJÅFØRER OG TRAFIKKDIRIGENTER SOM DRIVER TRAFIKKAVVIKLING I TUNNEL

Ski 28. september klokken 08:30 NOK 5250

Gå til påmelding

Kursinnhold

KURSINNHOLD

Førstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde:

Grunnleggende brannteori inneholdene:

Brannårsaker og forebyggende tiltak

Varsling

Redde liv og verdier

Slokkemidler og slokkeutstyr

Brannskader

Slokkeøvelse med skumapparat og brannteppe

Kjeden som redder liv:

Varsling, medisinsk nødtelefon

Opptreden på skadested

Pasientundersøkelse

HLR – praktisk hjerte-/lunge-redning

Fremmedlegemer

Transport av syke og skadde inkludert båresurring

Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi

Skader og ulykker, brudd, blødning, fallskader, el-skader og indre skader

Kurset går over 2 dager

Tilleggsprodukter

Kursbevis: 250.-

Lunsj: 485.-

Husk å notere i annet feltet ved påmelding om du ønsker lunsj.

Målgruppe for kurset

Ledebilssjåfører og trafikkdirigenter som jobber med trafikkavvikling i tunnel.

Kursbetingelser