ARBEIDSVARSLINGSPLANER

Arbeidsvarslingsplaner

Vi utarbeider arbeidsvarslingsplaner for arbeid på eller ved veg. Vårt nedslagsfelt er hele Norge.
Har du et kart med en skisse er det fint, har du ikke så ring vårt kontor og saksbehandler finner kart, lager risikovurdering og løsning sammen med deg på telefon.

Saksbehandlerne hos Norsk Trafikksikring er personer med bransjeerfaring fra maskinkjøring, bygg, anlegg og offentlige etater. Vi er uansett oppdrag godt rustet til å finne den beste løsning både for utførende og trafikant.

MOTTAR VI EN HENVENDELSE FØR KL. 14.00 SÅ ER DEN SENDT INNEN KL. 12.00 NESTE DAG.

Våre kunder består av enmannsbedrifter, større entreprenører, offentlige etater og andre som måtte ha behov for utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner.

Statens Vegvesen har normalt en behandlingstid på 3-5 dager, med forbehold om lenger tid, på en arbeidsvarslingsplan. De fleste kommuner opererer med samme behandlingstid.

Det er håndbok N301 «Arbeid på og ved veg» som gir bestemmelser og retningslinjer for hvordan arbeid på/ved veg skal varsles og sikres på. Dette gjelder alle offentlige veger i Norge, herunder kommunale

Forespør tjeneste


    Last opp kart av jobbområdet

    Last opp kursbevis