Arbeidsvarslingskurs 1  (Nettkurs / Fjernundervisning)

Arbeidsvarslingkurs 1 er for alle som skal utføre arbeid på og ved veg. Kurset gir stedlig ansvarsrett. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått dette kurset. Kurset er basert på Statens Vegvesens håndbok N301 (051). Med arbeid på veg, menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring, etc.

Følgende tema skal inngå i opplæringen:

  • Personlig sikkerhet
  • Personlig verneutstyr
  • Varsling ved vegarbeid
  • Sikring ved vegarbeid
  • Ansvarsfordeling
  • Hvilket personlig ansvar har den som arbeider på veg
  • Hensyn til sikkerhet og fremkommelighet

Kursmateriell er Håndbok N301.

Kurspris: kr. 1.900,-