[text_output]

Varslingsplan

varslingVi ordner varslingsplan for deg

I forbindelse med arbeid på og ved offentlig vei må tiltakshaver/entreprenør utarbeide en arbeidsvarslingsplan.

Arbeid på og ved vei / arbeidsvarslingsplan

Formålet med arbeidsvarsling er å:

  • Sikre arbeidere og trafikanter
  • Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene
  • Muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet

Arbeidsvarslingsplan

I forbindelse med arbeid på og ved offentlig vei må tiltakshaver/entreprenør utarbeide en arbeidsvarslingplan.

Hvis du som privat person skal leie utstyr (container, stillaser ol.) som settes på offentlig vei, må du kontakte de du leier utstyr fra for å få utarbeidet arbeidsvarslingsplan.

Krav til søknad og innehold av arbeidsvarslingsplan: se Håndbok 051 av Statens vegvesen.

Til høyre finner du skjema for arbeidsvarsling. Risikovurdering må alltid fylles ut. Skiltplan/skisse må vise hvordan varslings- og sikringsmaterialet skal plasseres i forhold til arbeidsstedet og eksisterende skilt.

[/text_output]

[text_output]

Bestill varslingsplan

[gravityform id=10 title=false description=false][/text_output]