[text_output]

Gravesøknad

gra-Vi ordner gravesøknad for deg

Vi bistår med utarbeidelse av gravesøknader, dette blir ofte en naturlig del av det å lage arbeidsvarslingsplan.

Send oss en mail på plan@051.no eller ring oss på
22 65 56 00.

Vi søker i samarbeid med entreprenør når han skal foreta en jobb som inneholder graving. Hovedregel er at all graving nærmere enn 3 meter fra kjørebanekant skal søkes veiholder.

Det skal utarbeides gravesøknad på vei som er åpen for alminnelig ferdsel og vedlikeholdes av Stat eller Kommune.

maskinforerkursKommunale trafikkarealer er i denne forbindelse også inkludert privat grunn som vedlikeholdes av kommunen til vei- og trafikkformål. Som trafikkarealer regnes vei/gate, fortau, snuplass, opplagsplasser, holdeplasser, bruer, grøntanlegg, torg, uterom og annet som står i forbindelse med kommunale trafikkarealer.

Som kommunale arealer gjelder også parker, turområder, turveier, anlegg for lek – idrett, sport og områder ved og i sjøen, skoler, barnehager, aldershjem og andre kommunale anlegg.

For graving på riks- og fylkesvei samt gangvei langs riksvei må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen.[/text_output]

[text_output]

Bestill gravesøknad

[gravityform id=9 title=false description=false][/text_output]